Profiltekst

Profiltekst/Storytelling om virksomhed; 1195 kr.

Det er vigtigt at have opmærksomhed på denne særlige type tekst, der både fungere som profiltekst i virksomhedens præsentation og som baggrund for ledelsens mundtlige italesættelse af virksomheden over for både omverden, kunder og medarbejdere.

 

Profiltekst/storytelling om virksomhed

”Hvem er vi?” er et af de store spørgsmål, og det er et spørgsmål, der former både mennesker, samfund og virksomheder. Alle virksomheder har en identitet, og identiteten hjælper med at differentiere virksomheden i en konkurrerende omverden og adskille den ene virksomhed fra den anden.

En profiltekst er identitetsskabende. Det er en tekst, der beskriver virksomheden – men det er ikke de hårde fakta om virksomheden. Det er virksomhedens kernefortælling, der fortæller, hvad virksomheden kommer af, der fortæller om virksomedens mission og værdier og fortæller om virksomhedens ”personlighed”. Omverdenen, kunderne og medarbejderne får en klar fornemmelse af virksomhedens holdninger og ståsted gennem profilteksten.

En profiltekst i meningsskabende. Historiefortælling har altid været væsentligt for sammenholdet blandt mennesker, som kilde til at skabe mening. Historier bruges som ledelsesværktøj til at skabe identitet gennem en viden om, hvem virksomheden er, og hvor den kommer fra. Medarbejdere, kunder og omverdenen ankerkender historierne og de værdier, de udtrykker. Derved får virksomheden mening for medarbejdere og kunder.

En profiltekst er et ledelsesværktøj, som ledelsen benytter til både at konsolidere sig og til organisationsudvikling. Ledelsen skal hele tiden genitalesætte virksomhedens fortælling for til stadighed at skabe det nødvendige grundlag for meningsdannelse og forståelse og accept af virksomhedens mål og virke.

En profiltekst taler til det mere emotionelle i medarbejde og kunder og skal ledsages af de mere objektive fakta om virksomheden (omsætning, antal medarbejdere, mv). Herved tegnes et billede af virksomheden, som man både internt og eksternt kan forholde sig til.

En virksomhed, der arbejder strategisk med social ansvarlighed (CSR), vil naturligt skabe en tråd mellem profilteksten og social ansvarlighed (klima, det rummelige arbejdsmarked, mv.). Det vil styrke det interne strategiske udbytte af arbejdet med social ansvarlighed i form af styrkelse af image.

Overgaard Tekst har solid viden om strategisk kommunikation og kan i samarbejde med virksomhedens ledelse udarbejde en stærk strategisk profiltekst, der bidrager til identitet og øget konkurrencekraft.

 

Kontakt os her